Edda Media er den norske delen av det engelske mediekonsernet Mecom. Mecom kjøpte i 2006 det norske medieselskapet Orkla Media som hadde mesteparten av sine mediaktivitetar i lokale og regionale aviser i Noreg, Danmark og Polen. Dei norske aktivitetane vart samla i Edda Media, dei danske aktivitetane i Det Berlingske Officin og dei polske i CEE (Central and Eastern Europe).

Det er føreslått at denne sida blir fletta med Orkla Media. (Sjå eventuelt (Diskusjon))