Edel er eit kvinnenamn danna som ei kortform av tyske namn som byrjar på Edel-. Namneleddet stammar frå adal, som kan bety 'edel' eller 'adeleg'. Namnet kan òg vera eit tysk slektsnamn.

Edel har namnedag den 10. mars, saman med avleiinga Edle.

Det er rundt 2 900 norske kvinner som heiter Edel (2005). Namnet var mest brukt på 1910-talet, då over 0,40 % av nyfødde jenter blei kalla Edel.

Kjende namneberarar endre

Kjelder endre