Eintydig er eit omgrep i matematikken. Ein funksjon y = f(x) vert sagt å vere eintydig når kvar verdi av den variable x berre svarar éin verdi av y. Meir generelt vert ei avbilding av ei mengd A inn i ei mengde B å vere eintydig visst kvart element i A berre svarar til eitt element i B. Viss det omvendt òg gjeld at kvart element B svarar til eit einaste element i A, vert avbildinga sagt å vere eintydig.

Kjelder

endre