Ekset er ein liten tettstad i Volda kommuneSunnmøre, om lag 3 km frå Volda sentrum, i nærleiken av Ørsta/Volda lufthamn, Hovden. Eit av dei første trykkeria i Noreg, Aarflot prenteverk vart tufta her av Sivert Aarflot. Det er òg eit museum i bygda som inneheld gamle trykkerimaskiner frå det gamle prenteverket.