Eksitasjonspotensial

Eksitasjonspotensial i eit atom eller molekyl er skilnaden i energi mellom atomet i lågaste eksiterte tilstand og i normal tilstand, kalla grunntilstanden.

KjelderEndra