Ekspedisjonssjef er tittelen på ein avdelingsleiar i eit norsk departement. Det er den nest høgaste embetsmannsstillinga etter departementsråden.

Sjå også endre