Byråsjef er tittelen til leiaren for eit departementskontor eller for eit kontor i ein større statsinstitusjon. Byråsjefen er underordna ekspedisjonssjefen og eventuell avdelingsdirektør eller underdirektør i den hierarkiske oppbygginga av departementa.

Byråsjef er ei embetsstilling, noko som inneber at dei blir utnemnde av Kongen i statsråd.

Sjå også endre

Bakgrunnsstoff endre