Ekstremtermometer

Eit ekstremtermometer er eit termometer som kan måle både maksimums- og minimumstemperatur. Det er laga slik at det vert liggande att to stiftar ved høvesvis høgaste og lågaste temperatur som har vore registrert gjennom eit visst tidsrom.

Max min bulbs.JPG

KjelderEndra