Maksimumstemperatur

Maksimumstemperatur er den høgaste temperaturen i løpet av eit visst tidsrom, til dømes eit døgn. Det kan målast ved hjelp av eit maksimumstermometer eller eit ekstremtermometer.

I Noreg endre

I Noreg er den høgaste temperaturen som er målt 35,6 ºC i Nesbyen i Buskerud den 20. juni 1970.

Kjelder endre