Ekstremvêret Kari

Ekstremvêret Kari var eit ekstremvêr som råka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Trøndelag 17. februar 1997. Det gav vind opp i sterk storm og var det fjerde av i alt fem ekstremvêr dette året.

Sjå òg endre