Ekstremvêret Njål

Ekstremvêret Njål var eit ekstremvêr som råka kysten frå Stad til Narvik 26. november 1999. Det gav stormflod langs kysten i kombinasjon med springflo.

Sjå ògEndra