Elektrisk generator

Ein generator er ein maskin som omdannar mekanisk energi (rørsleenergi) til elektrisk energi, til dømes i eit vasskraftverk, der store turbinar vert drivne av rørsleenergien frå eit vassfall. Mindre generatorar kan verte drivne av bensin- eller diselmotorar, og kan være flyttbare eller stasjonære. Små generatorar, t.d. internt i eit køyretøy, vert gjerne kalla dynamoar.

Verkemåten til ein generator er motsett av ein elektromotor.

Sjå òg

endre
  Denne teknologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.