Elektronisk komponent

Elektroniske komponentar vert brukt for å bygge elektroniske kretsar.

Sjå også: