Passiv komponent

Passiv (elektrisk) komponent, komponent som ikkje tilfører energi til krinsen den er ein del av.

Døme på slike komponentar er:

Sjå ògEndra