Elvar på Island

Wikimedia-listeartikkel

Elvane på Island er ikkje særleg lange, men har ofte stor vassføring på grunn av mykje nedbør. Spesielt gjeld dette om sommaren da avsmeltinga frå breane i innlandet er stor. Ingen av elvane er viktige transportårer. Dei viktigaste elvane på Island er:

Sør-IslandEndra

Reykjavík-områdetEndra

Vest-IslandEndra

Vestfjordene (Nordvest-Island)Endra

Nord-IslandEndra

Aust-IslandEndra