Elvar på Island

Wikimedia-listeartikkel

Elvane på Island er ikkje særleg lange, men har ofte stor vassføring på grunn av mykje nedbør. Spesielt gjeld dette om sommaren da avsmeltinga frå breane i innlandet er stor. Ingen av elvane er viktige transportårer. Dei viktigaste elvane på Island er:

Sør-Island endre

Reykjavík-området endre

Vest-Island endre

Vestfjordene (Nordvest-Island) endre

Nord-Island endre

Aust-Island endre