Erbium

grunnstoff med kjemisk symbol Er og atomnummer 68

Erbium er eit grunnstoff med kjemisk symbol Er, atomnummer 68 og atommasse 167,26. Det er eit lantanid.

Fysiske egenskaparEndra

Smeltepunkt 1497 °C Kokepunkt 2900 °C Densitet: 9,05 g/cm3

BrukEndra

Erbiumoksid er rosa og vert brukt til å farga glas.

HistorieEndra

Erbium vart oppdaga av Carl G. Mosander i 1842.

FørekomstEndra

Erbium finst ikkje i naturen i fri form, men fleire mineral inneheld erbium og andre sjeldne jordartar.

BakgrunnsstoffEndra