Erotikk er sanseleg kjærleik, spesielt kjensler av forventing om seksuell aktivitet. Ordet kjem av guden Eros i gresk mytologi. Han der er gud for kjærleik. Direkte omsett tyder Eros lengt.

Litteratur som skildrar erotikk, vert kalla erotisk litteratur.

Sjå òg endre