Eit essay er ei tekst som utfordrar kjende førestillingar eller aktuelle saker. Orda essay kjem frå det franske «essai» (forsøk) eller «essay» (freiste). Sjangeren fekk namnet sitt frå Essais, ei bok som den franske forfattaren Michel de Montaigne gav ut i 1580. Essay-sjangeren i fransk og norsk tradisjon skil seg frå det engelske essayet (som liknar meir på ein norsk skuleartikkel). Det norske essayet prøver ut ein original tanke eller ein spesiell synsvinkel på ei sak, men handsamar temaet sakleg. I motsetnad til artikkelen treng likevel ikkje essayet å sjå saka frå så mange sider, men ein kan velje å forsvare ein subjektiv meining einsidig. Som regel er norske essay underhaldande og utfordrande i stilen, sjølv om setningane er fullstendige. Medan kåseriet gjerne er munnleg i forma og ironiserande i innhaldet, er essayet skriftleg i forma og meir direkte filosoferande i innhaldet. Difor har det norske essayet meir til felles med kronikkane til avisene, enn dei humoristiske radiokåseria.

Spire Denne litteraturartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.