Denne artikkelen handlar om kjemiske sambindingar. For den bibelske personen Ester, sjå Estér. For kvinnenamnet Ester, sjå Esther.

Esterar er ofte velluktande organisk sambinding som finst i mange plantar og frukter.

Ein ester kan dannast i ein kjemisk reaksjon mellom ein alkohol og ei karboksylsyre. Esterar inneheld den funksjonelle gruppa R-COO-R', der R og R' er alkylgrupper.

I vatn kan esterar brytast ned ved hydrolyse.

Sjå ògEndra