European Border Breakers Awards

European Border Breakers Awards (EBBA) er ein pris som heidrar ti nye artistar eller grupper som nådde publikum utanfor sitt eige land med det fyrste internasjonalt utgjevne albumet sitt det siste året.

Jools Holland og Katie Melua i 2011 i samband med European Border Breakers Awards. Melua fekk prisen i 2005.
Foto: René Keijzer

Organisasjon

endre

Prisen vart lansert av Europakommisjonen og er ein EU-pris. Nominasjonane og prisutdelingane vert arrangert av Noorderslag Foundation.

Partnarar

endre
  • Den europeiske kringkastingsunionen (EBU)
  • European Talent Exchange Program (ETEP), som skapar eit nettverk mellom europeiske populære musikkfestivalar, legger til rette for bestilling av europeiske grupper utanfor heimlandet. Dei gir òg informasjon til media om nye europeiske artistar.

Val av vinnarar

endre

Artistane eller gruppene som er nominerte til prisen er valde på grunnlag av fylgjande kriterium:

  • Suksessen til det fyrste internasjonalt utgjeve albumet i europeiske land utanom heimlandet.
  • Artisten eller gruppa har fått spelt songen sin på ein av radiokanalane som er medlem av EBU.
  • Suksessen til artisten eller gruppa på europeiske festivalar utanfor heimlandet.

Public Choice Award

endre

Sidan 2010 har det vore halde ei røysting på Internett som avgjer kven som vinn Public Choice Award (Publikumsprisen).

Showet

endre
 
Den franske songaren Indila under showet i 2015.

Sidan 2009 har prisutdelinga funne stad kvart år i januar, under Eurosonic Noorderslag-festivalen i den nederlandske byen Groningen, presentert av BBC-programleiar og musikar Jools Holland. Vinnarane opptrer live under showet og tidlegare vinnarar vert invitert til å opptre att. Showet vert kringkasta av NET3.

Bakgrunn

endre

European Border Breakers Awards var eit initiativ frå Europakommisjonen i 2004. Europakommisjonen ynskte å stimulere grensekryssande sirkulasjon av populærmusikk og markere det store musikalske mangfaldet i Europa. Prisen vert støtta gjennom kulturprogrammet til Den europeiske unionen.

Kjelder

endre