European Synchrotron Radiation Facility

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) er eit laboratorium for forsking med synkrotronstråling i Grenoble i Frankrike. Det vart oppretta i 1988.

ESRF i Grenoble

Anlegget vart finansierast av 18 europeiske land, mellom dei Noreg. Det blir forska mellom annan innan materialvitskap, faststoffysikk, kjemi og biologi. Kring 600 personar er tilsette ved anlegget, som vert vitja av meir enn 3500 forskarar frå verda over kvart år.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre