Før-sokratikarane

Før-sokratikarane var dei greske filosofane som virka før Sokrates (som vart fødd ca. 470 fvt.) som med sine etterfølgjarar fekk den dominerande posisjonen innan gresk filosofi. Ein set skilje mellom desse første filosofane og Sokrates fordi sistnemnde er ein av dei viktigaste filosofane i antikken.

Empedokles med fleire tidlege filosofar. Måleri av Rafael.

Innunder før-sokratane reknar ein mellom andre Thales, Anaksimenes, Empedokles, Anaksimander, Heraklit, Parmenides, Zenon, Demokrit og Pythagoras.

KjelderEndra