Fagerli kraftverk

vannkraftverk i Fauske kommune, Nordland fylke, Noreg

Koordinatar: 67°7′9.48″N 16°4′37.63″E

Fagerli kraftverk er eit vasskraftverk i Nordland. Verket nyttar eit 232 meter høgt fall mellom Dajavatn og Langvatnet i Sulitjelma.

Fagerli kraftverk
Foto: PeltonMan

Dajavatn er for ein liten dam å rekne med eit nedslagsfelt på berre 5,7 km² slik at produksjonen må koordinerast med Daja kraftstasjon som nyttar fallet frå Kjelvatnet og ned til Dajavatn som står for mesteparten av tilsiget til Vatnet.

Kraftverket har i dag en nominell årsproduksjon på 252 GWh/år. Eigar og brukar er Salten kraftsamband.

Bakgrunnsstoff Endra