Fanastøl skole var ein tidlegare barne- og ungdomsskule i Fana i Bergen kommune. Skulen var for elevar med psykiatriske lidingar og vart driven saman med Fanastøl behandlingshjem. Skulen vart oppretta i 1964 i samband med behandlingsheimen. I 1992 tok Hordaland fylkeskommune over drifta av skulen, fram til 2000 då skulen vart nedlagd.

Skulen hadde plass til 10 elevar, der åtte av desse budde på Fanastøl behandlingshjem.

Kjelder endre

  • Gunnar Hagen Hartvedt og Norvall Skreien (2009). Bergen Byleksikon (5 utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 978-82-573-1761-4.