Fareskilt

Fareskilt er trafikkskilt som blir brukt for å varsle om farar som kan vere vanskelege å oppfatte i tide, eller som er vesentleg større enn det ein kan vente ut frå trafikktilhøve, vegutforming eller omggjevnader.

██  Diamond warning sign.svg ██  Triangle warning sign (red and white).svg ██  Triangle warning sign (red and yellow).svg ██  Triangle warning sign (black and yellow).svg ██  Triangle warning sign (red and white).svg (gamalt Triangle warning sign (red and blue).svg)

UtformingEndra

Dei fleste norske fareskilt er trekanta med raud kant og svarte symbol på kvit botn. Norske fareskilt brukte til mellombels skilting i samband med vegarbeid har gul botnfarge. På Svalbard finst det eit fareskilt for isbjørn med svart botnfarge.

Norske fareskiltEndra

BakgrunnsstoffEndra