Fasadisme

Fasadisme er ei form for bygningsvern der ein berre tek vare på fasaden og erstattar det som ligg bak med eit nytt bakbygg.[1] Ein slik praksis blir reka som ei overfladisk form for vern, og blir til dømes frårådd av UNESCO i samband med verneverdige bygg.[2]

Døme frå București der fasaden er bevart med eit nytt bygg bak.

Denne forma for skalvern var utbreidd på 1970- og 1980-talet, og har avteke sidan. Fasadisme er generelt ikkje akseptert som ein passande konserveringspraksis og bryt med internasjonale charter om vern (Veneziacharteret).[3]

Sjå ògEndra

KjelderEndra

  1. Atle Omland; Sveinung Krokann Berg; Anette Mehren; Jens Christian Eldal (2007). «Kulturminneverdier i by mellom bevaring og byutvikling. Et kunnskapsgrunnlag» (PDF). NIKU Rapport. Stiftelsen Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU. 
  2. Ingvild Tjønneland (2010). «V e s t b a n e s t a s j o n e n- et teknisk kulturminne fra 1800-tallet:Historie, bevaring og ny bruk» (PDF).  Masteroppgave i kunsthistorie
  3. «ICOMOS. (2004). The History of the Venice Charter.» (PDF). Henta 2. juni 2012.