Faststoff-fysikk

Faststoffysikk er ein del av fysikken som prøver å forstå stoff i faste og til ein viss del òg flytande aggregattilstand.

DelområdeEndra

Faststoffysikk prøver å forstå alt ein kan måle på desse stoffa, slik som elektrisk motstand, termisk konduktivitet, varmekapasitet, e-modul, brytingsindeks, piezoelektrisitet, de Haas-van Alphen-effekten og meir.

Sjå ògEndra

KjelderEndra