Fe

Wikimedia-fleirtydingsside

Fe kan ha ulike tydingar:

  • Eit samleomgrep for gardsdyr, særleg ku, sau og geit. Kyr kallar ein for storfe, medan sau og geit er småfe. Fuglar vert gjerne kalla fjørfe.
    • Avleia frå dette er ordet fe brukt som skjellsord, og har då same tydinga som ordet tosk. Døme: «Ditt fehovud!»
  • Vesenet fe er eit menneskeliknande vesen med overnaturlege evner.
  • Fe, frå latin ferrum, er kjemisk symbol for grunnstoffet jarn.

Fleirtyding Denne sida skildrar ein kombinasjon av to bokstavar som anten kan vere ei forkorting, eit norsk ord, eit ord i eit anna språk eller ein kombinasjon av desse. Om ein artikkel peikte her, så kan du kanskje gå tilbake og rette opp lenkja slik at han peikar til den riktige artikkelen. Sjå alle artiklar som byrjar med byrjar med Fe.