Fenokrystall

Fenokrystall er større, velutvikla krystall som opptrer i ein meir finkorna grunnmasse, særleg i lavaer og gangbergartar, til dømes porfyr.

Granittar har ofte store feltspatiske fenokrystall. Denne frå den sveitsiske sida av Mont Blanc-massivet har store kvite plagioklas-fenokrystallar, triklinske mineral som gjev trapesformer når ein skjer gjennom dei.

KjelderEndra