Finans er eit fagområde innanfor økonomi som tek for seg måten verksemder, institusjonar og privatpersonar får tak i, forvaltar og bruker pengar over tid. Ei viktig side ved faget er risikoen desse handlingane fører med seg. Fagområdet kan delast inn i tre felt: