FishBase er eit internasjonalt oppslagsverk på nett som tek for seg fisk.[1] Per oktober 2016 inneheldt databasen deira opplysningar om 33 400 artar og underartar, over 57 800 bilete og referansar til 51 600 verk i vitskapleg litteratur. Nettstaden har rundt 700 000 ulike besøkande kvar månad.[2]

FishBase

Type nettstadglobal artsdatabase, internettensyklopedi, nettdatabase, taksonomisk database
Tilgjengeleg påengelsk
Nettstadfishbase.org

Fiskeslaga på FishBase er organisert etter vitskapleg namn. Kor mange opplysningar som vert oppgitt varierer frå art til art.

Historie endre

I 1987 føreslo Daniel Pauly å oppretta ein standardisert database for fiskeartar som ein del av programvareprosjektet til ICLARM. Året etter tok han til å jobba med Rainer Froese, som hadde arbeidd med eit ekspertsystem for identifisering av fiskelarvar. Dei første sidene vart skrivne i Prolog, men dei skifta fort til det DOS-baserte systemet DataEase. I 1989 fekk prosjektet sin første donasjon.

I 1993 bytta prosjektet til Microsoft Access, og i 1995 gav dei ut sin første CD-ROM. Sidan då har desse utgjevingane kome nesten årleg, og i takt med auka i informasjon i databasen har òg datamengda her auka. 2004-versjonen var på fem CD-ar, eller ein DVD.

FishBase dukka først opp på internett i august 1996. Sidan 2000 har FishBase vore drive av FishBase Consortium, som består av:

FishBase er tilknytt 1370 bidragsytarar og samarbeidspartnarar. For å bevara verdien som ein vitskapleg database publiserer ikkje FishBase original forsking; alt innhaldet må basera seg på tidlegare publisert materiale.

Kjelder endre

  1. Froese R og Pauly D (red.) (2000) FishBase 2000: concepts, design and data sources ICLARM, Philippines.
  2. I følge FishBase, vitja i desember 2016.

Bakgrunnsstoff endre