Food and Agriculture Organization (FAO), SN-organisasjonen for mat og landbruk, har kamp mot svolt som hovudarbeid. Han skal òg samla og dela kunnskap om korleis ein kan forbetra og modernisera landbruk, skogbruk og fiske, særleg i u-land.

Logoen til FAO.

Historie Endra

 
José Graziano da Silva, leiar for FAO.

FAO blei grunnlagd i 1945 i Hot Springs i Virginia. Han har som motto fiat panis, latin for 'det vere brød'. I 2009 hadde han 191 medlemsland.

José Graziano da Silva frå Brasil har vore direktørgeneral i FAO sidan 2012. Før han har organisasjonen vore leia av:

Arbeid Endra

 
FAO samlar ulik matstatistikk. Denne graten gjev eit oversyn over torskefangst frå 1950-talet til 2000-talet.

Organisasjonen har særleg prøvd å utvikla områda der 70 % av dei fattige og svoltne i verda bur. For å få til dette har han fire strategiar:

  • Gjera informasjon tilgjengeleg
  • Fordela ekspertise rundt målsetjingar
  • Skapa ein møtestad for nasjonane
  • Bringa kunnskap ut til folket

FAO sin underorganisasjon for Berekraftig Utvikling (SD) gir råd til regjeringar om integrert regulering, planlegging og styring var naturresursar. Den koordinerer korleis organisasjonane set i gang Rio-toppmøte sin Agenda 21 og dei globale miljøkonvensjonane om biologisk mangfald, klimaendringar og ørkendanning frå 1992.

SD koordinerer og det tverrfaglege programmet for økologisk dyrking, den fremjar landbruket sitt omsyn til økosystem, og også beredyktige energistrategiar og -teknologiar. Den hjelpe og utviklingslanda med å bruke fjernovervaking, agrommeterorlogi og geografiske informasjonssystem, slik at dei kan styre naturressursane og overvake tilstanden til avlingane.

Bakgrunnsstoff Endra