Flagg er som regel eit tøystykke med ein særskild farge- og mønsterkombinasjon som symboliserer eit samfunn, ein organisasjon eller liknande. Flagg kan au nyttast til kommunikasjon; signalisering ved semaforering er eit døme på slik bruk.

Fleire nasjonalflagg samla kan visa til internasjonalt samarbeid.

Alle sjølvstendige land har nasjonalflagg. Enkelte organisasjonar som Dei sameinte nasjonane og Raude krossen har au eigne flagg.

Flaggtypar Endra

Sjå au Endra

Bakgrunnsstoff Endra

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Flagg