Orlogsflagg er eit flagg som viser nasjonaliteten til dei sjømilitære styrkane i eit land. For å kunne skilje sivile fartøy frå militære, er orlogsflagget i mange land forskjellig frå handelsflagget. Orlogsflagget vert ofte òg bruka som militærflagg.

Det belgiske orlogsflagget
Det kroatiaske orlogsflagget
Det japanske orlogsflagget
Det norske orlogsflagget

I dei nordiske landa er orlogsflagga utstyrte med splitt eller splitt og tunge, som i det norske statsflagget. Dei skil seg dermed frå handelsflagga til desse landa.

I nokre land er orlogsflagget danna med eit tillegg av symboler, gjerne knytt til sjøfart eller t sjømilitæret.

Ei eiga gruppe orlogsflagg vert kalla white ensigns og har sitt opphav i det britiske orlogsflagget, ein kvit duk delt av ein raud kross og med unionsflagget i kantonen, det øvre hjørnet. Mange land som har vore britiske koloniar fører orlogsflagg etter dette mønsteret.

Litteratur

endre

Album des pavillons nationaux et des marques distinctives. National flags and distinctive markings, Service hydrographique et océanographique de la marine, Brest, 2000