Flamsk er ein nederlandsk dialekt som vert tala i Belgia. Flamsk vert ofte delt inn i aust- og vestflamsk. Flamsk er eit talespråk; skriftspråket er nederlandsk.

Døme på flamsk

endre

Flamsk skil seg ikkje så mykje frå «vanleg» nederlandsk, men det finst fleire låneord frå fransk og engelsk. Nokre døme på flamsk, nederlandsk og norsk: