Ein flikk er ein konsonant som blir uttala ved at ein nedre, aktiv artikulator slår eitt kortvarig slag mot ein øvre, passiv artikulator og så blir dregen raskt tilbake. Eit døme er apikal flikk, som blir skriven med IPA-symbolet [ɾ] og som blir uttala ved at apex (tungespissen) slår raskt mot alveoli. [ɾ] er vanleg i norsk «r-lyd», mellom anna i austlandsk og trøndsk og i mange nordnorske dialektar.

Sjå òg endre