Flygaress viser til ein militær flygar som har skote ned minst fem fiendtlege fly. Omgrepet oppstod i den fyrste verdskrigen, då franske aviser skildra Adolphe Pegoud som eit flygaress etter at han vart den fyrste til å skyta ned fem tyske fly.

Adolphe Pegoud er rekna som det fyrste flygaresset.

Flest nedskytingar endre

 
Tyske Manfred von Richthofen, òg kjend som «Den raude baronen», er trulege det best kjende flygaresset i verda.

Norske flygaress endre

 
Av alle norske pilotar er det flygaresset Svein Heglund som har skote ned flest fiendtlege fly.

Under andre verdskrigen[1]

Kjelder endre