Flysoldat er den lågaste graden i det norske luftforsvaret. Han har koden OR 1 i NATO-systemet.[1]

Det er berre vernepliktige mannskap i luftforsvaret som har denne graden. Tilsvarande er utskriven meinig i Sjøforsvaret og meinig i Hæren.

Tilsvarande grad i Storbritannia og mykje av det britiske samveldet er aircraftman (AC) eller aircraftwoman (ACW).

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre