Utskriven meinig (forkorta UM) er den lågaste graden i den norske marinen. Det er berre vernepliktige mannskap som har denne graden. Sjølv om utskriven meinig er den offisielle nemninga vert dei som regel omtala som meinig, UM eller gast. Tilsvarande er meinig i Hæren og flysoldat i Luftforsvaret.

Bakgrunnsstoff endre