Folkeminne

(Omdirigert frå Folkekultur)

Folkeminne eller folklore er nemningar på kulturelle tradisjonar som er overleverte blant folk i munnleg form. Skikkar, tru og folkedikting som ordtak, folkeviser og vandresoger er døme på folkeminne. Forsking på folkeminne kallar ein folkeminneforsking eller folkloristikk.

Illustrasjon til eventyret om Oskeladden og dei gode hjelparne

Omgrepet «folkeminne» er ei omsetjing av tysk Volkskunde. Den engelske nemninga folklore tyder også eigentleg 'folkekunne'. Denne nemninga blei av W. J. Thoms i 1846 for å avløysa omgrepet popular antiquities.

Sjå og

endre

Kjelder

endre