Folketinget er den lovgjevande forsamlinga i Danmark og har sete på Christiansborg i København.

Folketinget

Leiarskap
Folketingets formand
Struktur
Møtestad
Christiansborg Slot

Frå 1849 til 1953 var Folketinget delt i to avdelingar, Rigsdagen og Landstinget, ved handsaming av lovsaker. Lovsakene blir no handsama av eit samla Folketing.

Med utgangspunkt i grunnlova har Folketinget lovgjevande makt saman med den regjerande monarken. Rolla til monarken er i praksis å skrive under på dei lovar Folketinget har vedteke.

Folketinget har 179 medlemmar vald for maksimalt fire år. Av desse er to vald på Færøyane og to på Grønland.

Bakgrunnsstoff endre

  1. https://www.bt.dk/politik/groenlandsk-loesrivelsesparti-er-loekkes-sikkerhedsnet