Folketinget

Folketinget er den lovgjevande forsamlinga i Danmark og har sete på Christiansborg i København.

Folketinget
Seal of the Folketing of Denmark.svg
Leiarskap
Folketingets formand
struktur
Folketing 020518.svg
Møtestad
Folketingssalen 2018a.jpg
Christiansborg Slot

Frå 1849 til 1953 var Folketinget delt i to avdelingar, Rigsdagen og Landstinget, ved handsaming av lovsaker. Lovsakene blir no handsama av eit samla Folketing.

Med utgangspunkt i grunnlova har Folketinget lovgjevande makt saman med den regjerande monarken. Rolla til monarken er i praksis å skrive under på dei lovar Folketinget har vedteke.

Folketinget har 179 medlemmar valt for maksimalt fire år. Av desse er to valt på Færøyane og to på Grønland.

BakgrunnsstoffEndra

  1. https://www.bt.dk/politik/groenlandsk-loesrivelsesparti-er-loekkes-sikkerhedsnet