Formel i matematikk

matematisk notasjon

Ein formel i matematikk er ei utsegn om eitt eller fleire matematiske objekt formulert i teiknspråket til matematikken. Til dømes er

ein formel for flatevidda til ein sirkel med radius r.

Kjelder Endra