Ein forretningsbank er ein bank som er organisert som eit privat aksjeselskap. Forretningsbankar blei tidlegare også kalla aksjebankar.

Forretningsbankar i Noreg

endre

Forretningsbankar i Noreg er regulert av Forretningsbanklova av 24. mai 1961 nr. 2. Lova seier mellom anna at ein norsk forretningsbank minst må ha ein aksjekapital som tilsvarar 5 millionar Euro. Kongen kan i spesielle tilfelle samtykke i ein lågare aksjekapital, likevel ikkje under 1 million Euro. Norske forretningsbankar står under tilsyn frå Finanstilsynet.

Blant dei tidlegaste forretningsbankane i Noreg kan nemnast:

Sjå også

endre

Bakgrunnsstoff

endre

Lov om forretningsbanker av 24. mai 1961 nr. 2 hos Lovdata