Euro

europeisk mynteining

Euro () er ei felleseuropeisk mynteining som vert brukt i 20 EU-land (kjent som Eurosona) i tillegg til Andorra, Monaco, San Marino, Montenegro, Kosovo, Vatikanstaten og Zimbabwe 1 euro svarer til 100 cent, eller eurocent.

Euro

LandAndorra, Austerrike, Belgia, Estland, Finland,
Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kosovo, Kroatia,
Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta,
Monaco, Montenegro, Nederland, Portugal, San Marino,
Slovakia, Slovenia, Spania, Tyskland, Vatikanstaten
Delt i100 cent
ValutakodeEUR
Innført1. januar 1999 (elektronisk valuta)
1. januar 2002 (myntar og setlar)
Myntar1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent,
20 cent, 50 cent, 1 euro, 2 euro
Setlar5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro,
100 euro, 200 euro, 500 euro
SentralbankDen europeiske sentralbanken
Land som brukar euro 2023
Euro mot sambandsstatsdollaren frå 1999 til 2004.
Eurosymbolet med offisielle fargar.

Historie endre

Opphavet til euroen kan sporast attende til den 13. mars 1979, då Det europeiske økonomiske fellesskapet etablerte ECU. Dette var ei kunstig rekne- og valutaeining som var bestod av ei korg med ulike vekter av valutaene til medlemsstatane. Då euroen vart innført, erstatta han ECU i høvet 1:1.

I 1990 innleidde Den økonomiske og monetære unionen (ØMU) førebuinga til overgangen til éin felles valuta i tre etappar, der den siste var overgangen til euro. Euroen kom etter ECU i 2001 for alle dei landa som var med på den tredje fasen i ØMU. Av dei tidlegare 15 medlemslanda i EU er det i dag berre Danmark, England og Sverige som ikkje har innført euroen. Av dei nye medlemslanda gjekk Slovenia over til euroen den 1. januar 2007, Slovakia 1. januar 2009, og Kypros har òg gått over. Dei andre vil venteleg på eit tidspunkt gå over til euroen, men det kan ta fleire år før dei stettar krava som er sette.

Eurosona endre

Euro er primært valuta i eurosona som består av 20 EU-land.

 
Euro-symbolet føre den europeiske sentralbanken i Frankfurt
# EU-land Innført
1. januar
1   Austerrike 1999
2   Belgia 1999
3   Estland 2011
4   Finland 1999
5   Frankrike 1999
6   Hellas 2001
7   Irland 1999
8   Italia 1999
9   Kroatia 2023
10   Kypros 2008
11   Latvia 2014
12   Litauen 2015
13   Luxembourg 1999
14   Malta 2008
15   Nederland 1999
16   Portugal 1999
17   Slovakia 2009
17   Slovenia 2007
19   Spania 1999
20   Tyskland 1999

Euro er òg offisiell valuta i seks statar og eitt område utanfor EU. Tre av desse pregar euromyntar, men ikkje euro-setlar, sidan dei ikkje offisielt er ein del av eurosona. Euro blir òg nytta i eit område tilhøyrande eit EU-land som elles ikkje nyttar euro.

Små statar og område Valuta
  Andorra Erstatta fransk franc og spansk peseta med euro den 2002-01-011. januar 2002[1][2], kan prege euromyntar.
  Monaco Erstatta fransk franc med euro den 2002-01-011. januar 2002[3], kan prege euromyntar.
  San Marino Erstatta italiensk lire med euro den 2002-01-011. januar 2002[4], kan prege euromyntar.
  Vatikanstaten Erstattet italiensk lire med euro den 2002-01-022. januar 2002[5][6], kan prege euromyntar.
  Akrotiri og DhekeliaKypros Erstatta kypriotisk pund med euro den 2008-01-011. januar 2008
Land frå det tidlegare Jugoslavia Valuta
  Kosovo I januar 2000 vart serbisk dinar erstatta med tyske mark i det sørlege Kosovo. Tyske mark vart erstatta med euro den 2002-01-011. januar 2002
  Montenegro I januar 2000 vart serbisk dinar erstatta med tyske mark. Tyske mark vart erstatta med euro den 2002-01-011. januar 2002

Danmark, Storbritannia og Sverige endre

Maastricht-traktaten tredde i kraft den 1993-11-011. november 1993 vart Danmark og Storbritannia førebels ståande utanfor eurosona. Sverige forplikta seg i Maastricht-traktaten å innføre euro, men ved folkeavstemming i 2003 vart det eit fleirtal (56 %) mot å innføre euro i Sverige.

Danmark vart medlem av ERM-2 (og dermed ØMU) den 1999-01-011. januar 1999, men har ingen offisiell tidsplan om innføring av euro. Det er fleirtal for innføring av euro i opinionsundersøkingar i Danmark. Det vart blant anna snakka om blant politikarane om å halde folkeavstemming i Danmark i 2010, og å innføre euro i 2013. Men dette vart ikkje gjort.

Fotnotar endre

  1. 2004/548/EC: Council Decision of 11 May 2004 on the position to be taken by the Community regarding an agreement concerning the monetary relations with the Principality of Andorra, 11. mai 2004
  2. 2004/750/EC: Council Decision of 21 October 2004 on the opening of the negotiations on an agreement concerning monetary relations with the Principality of Andorra, 21. oktober 2004
  3. 1999/96/EC: Council Decision of 31 December 1998 on the position to be taken by the Community regarding an agreement concerning the monetary relations with the Principality of Monaco, 31. desember 1998
  4. 1999/97/EC: Council Decision of 31 December 1998 on the position to be taken by the Community regarding an agreement concerning the monetary relations with the Republic of San Marino, 31. desember 1998
  5. 1999/98/EC: Council Decision of 31 December 1998 on the position to be taken by the Community regarding an agreement concerning the monetary relations with Vatican City, 31. desember 1998
  6. 2003/738/EC: Council Decision of 7 October 2003 on the adoption of amendments to be made to Articles 3 and 7 of the Monetary Convention between the Italian Republic, on behalf of the European Community, and the Vatican City State, represented by the Holy See, and authorising the Italian Republic to give effect to these amendments, 7. oktober 2003

Bakgrunnsstoff endre

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Euro