Eit fotometer.

Eit fotometer er eit instrument til måling av lysstyrke. Måling av styrken til ei lyskjelde føregår ved samanlikning med ei lyskjelde med ein kjend lysstyrke. Lysstyrken blir gjeve med eininga candela (symbol cd).

Sjå ògEndra

KjelderEndra