Frå tare til topp

Frå tare til topp er ei bok av Frode Sætre og Tore Aarflot frå 2012. Ho tek for seg turar og opplevingar ein kan gjere i havranda frå Stad til Runde, i området som heiter SørøyaneSunnmøre. For at turane skal bli så innhaldsrike som mogleg er det teke med ein bolk med lokalhistorie, som er kopla opp mot opplevingar ein kan gjere i dag.

Boka tek føre seg stadene og øyane Larsnes, Kvamsøya, Haugsholmen, Storholmen, Riste, Sandsøya, Voksa, Flatøya, Flåvær, Nerlandsøya, Skorpa, Svinøya, Fosnavåg, Bergsøya, Leinøya, Herøy, Remøya og Runde.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre