Frederik av Danmark

Wikimedia-fleirtydingsside

Frederik av Danmark av kan visa til ei rad danske kongar. Kronprinsen av Danmark, Kronprins Frederik av Danmark, vil verta kong Frederik X om han tek over trona etter mor si.

Sjå òg

endre

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.