Frihjul er ei mekanisk kopling som er drivende i den eine rotasjonsretninga og frikopla i motsett retning. Det finst ulike typar: nokre er friksjonsbaserte, medan andre er av skralletypen.

Friksjonsbasert frihjulskopling.
Frihjulsdrev av skralletypen.

Typiske døme på bruk er i navetsyklar og hestedregne slåmaskiner[1], i skraller for å trekkja til eller løysa boltar.

Referansar endre

  1. N. Balle, Maskinbog for landmænd, Teknologisk institutts forlag, 1929.