Fritt Folk

Fritt Folk var ei avis som kom ut som riksorgan for Nasjonal Samling frå 1936 til 1945.

Fritt Folk frå 1941

Frå 1936 var Fritt Folk eit vekeblad, men frå 30. mars 1940 kom avisa ut som dagblad. Hausten 1940 overtok avisa kontora og pressa til Arbeiderbladet. Ved fredsslutninga vart avisa stoppa.

Opplaget vart oppgjeve til 100 000 eksemplar medrekna gratiseksemplar.

RedaktørarEndra

  • 1936 Herlof Harstad
  • 1937-43: Arnt Rishovd
  • 1943-45: Odd Melsom

BakgrunnsstoffEndra