Fundamentalstjerne

Fundamentalstjerner er eit nett av klåre stjerner, jamnast mogeleg fordelt over himmelen. Koordinatane og eigenrørslene deira er målt med størt mogeleg nøyaktigheit. Posisjonar for andre, svakare stjerner vert avgjort relativt til fundamentalstjerner, som regel fotografisk. Dei vert òg nytta ved tidsavgjersler, og er tidlegare òg brukt ved breidde- og asimutavgjersler.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre